Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hotmail Gmail Yahoo! ThaiMail Chaiyo Sanook

 เกียรติภูมิของโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

1. โล่รางวัลชมเชย การประกวดขบวนพาเหรดกีฬานักเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่26 จากกรุงเทพมหานคร

2. โล่รางวัลชมเชย การประกวดสวนสนามพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานลูกเสือกรุงเทพมหานคร

3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่31 จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

4. เกียรติบัตรจากโครงการประกวดสื่อดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ "อาเซียนศึกษา" จากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ร่วมกับเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม

5. โล่โรงเรียนที่ได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา2555มีนักเรียนสอบได้มาเป็นลำดับที่ 4 ในส่วนกลางจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

6. โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2556 จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

7. โล่เกียรติคุณ ได้ผ่านการเข้ารอบที่1 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. โล่เกียรติยศรางวังรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องในงานวิชาการมัธยมสาธิตราชภัฎพระนคร ปีการศึกษา2556

9. โล่และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดท่าเต้นหลักสูตร "โตไปไม่โกง" จากองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

10.โล่รางวัลโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษา ในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่31 จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

11. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรุ่นอายุ12 ปี ชายคู่กีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรองชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ 30 "นครพิษณุโลกเกมส์"ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

12. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแบดมินตันรุ่นอายุ12 ปี ชายคู่กีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรองชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ 30 "นครพิษณุโลกเกมส์" ณ เทศบาลนครพิษณุโลก

13. ถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม BMA KIDS GO TOURMENT 2013 ประเภททีม SMILE BMA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

14. ถ้วยราถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม BMA KIDS GO TOURMENT 2013 ประเภททีม SMILE BMA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

15. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศประเภททีม การแข่งขันหมากล้อม BMA KIDS GO TOURMENT 2013 ประเภททีม SMILE BMA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

16. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานโครงการเปิดสมองประลองไอเดีย หุ่นยนต์ประกอบรุ่นเยาว์ "Fortune Town Junior kids " หุ่นยนต์รักษ์โลก (Green Robot)จาก บริษัทซี.พ.แลนด์จำกัด(มหาชน) กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสมาคมสมองกลฝังตัวแห่งประเทศไทย และอีซีบอท

             

นางขวัญยืน แปลงแดง

 

 

ระบบจำนวนจริง

English Rules : หลักการใช้ want ในรูป active และ passive

คณิตศาสตร์เบื้องต้น : การวัดความยาว (ชุด 3)

 
 

เล่าเรื่องโรงเรียน EP

ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)

 
 

5 วิธีเยียวยาเด็กจากสภาวะช็อค ตกใจ กลัว

ครอบครัวเน็ตเวิร์กสั่นคลอน "วิถีเอเชีย"

กระตุ้นสมองให้ลูกฉลาด (อย่างถูกวิธี)

 
  ภาษาไทย  
  คณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์  
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  สุขศึกษาและพลานามัย  
  ดนตรี ศิลปะ  
  ภาษาต่างประเทศ  
 
 
 
 
Aug-2017
อา พฤ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ThaiCreate.Com Tutorials
Statistics
Today
12
Yesterday
41
This Month
714
Last Month
1,261
This Year
17,637
Last Year
31,599